Sundhed på jobbet

For enhver virksomhed er medarbejdernes sundhed og trivsel af stor betydning.

 • Sundhedstjek
 • Information og vejledning omkring ergonomi og forebyggelse
 • Behandlingsaftaler

Øget velvære og sundhed betyder større tilfredshed på arbejdspladsen. Positive medarbejdere er grundlaget for god arbejdsmoral og er en klar gevinst for virksomheden.

Og skulle der opstå behov for behandling, vil det betyde færre smerter og mindre sygefravær hos den enkelte medarbejder, hvis behandlingen iværksættes indenfor kort tid efter skadens opståen.

Sundhedstjek kan omfatte:

 • Udarbejdeelse af sundhedsprofil for medarbejderne, som screenes for de mest almindelige livsstilssygdomme og vejledes i at forebygge disse.

Der kan f.eks måles og vurderes ud fra:

 • Blodryk - BMI - Fedtprocent - Kondital - Lungekapacitet

Ergonomi og forebyggelse kan omfatte:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Arbejdspladsens indretning
 • Individuel ergonomisk tjek og vejledning i, hvordan arbejdsskader kan forebygges
 • Hvordan påvirkes medarbejderen af arbejdsbelastninger
 • Hvordan forholder medarbejderen sig til arbejdsbelastninger
 • Hvilken træning kan iværksættes
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Samarbejde, kommunikation og stress

Med en fast aftale med Fysiovejen kan virksomheden sikre sig en højt kvalificeret og professionel vejledning, behandling eller træning.

Når behandling iværksættes hurtigt efter at problemet er opstået, vil det betyde at sygemeldinger og længere fravær fra arbejdsmarkedet mindskes, og tilbagevendende skader i bevægeapparatet undgåes.

Fysiovejen ApS

Klik på billedet

Økonomi

De økonomiske rammer aftales mellem Fysiovejen og den enkelte virksomhed alt afhængig af hvilke ønsker virksomheden og medarbejderne har.


FYSIOVEJEN - Logo

Velkommen til FYSIODANMARK – VEJEN

Velkommen til FYSIODANMARK – VEJEN

Hos FysioDanmark Vejen finder du dygtige og kompetente fysioterapeuter, der står klar til at hjælpe dig. Vi tror på at synergi mellem fysioterapi, træning og sund livsstil er vejen til bedring og øget livskvalitet.

Vi har mulighed for at tilbyde dig behandling med sygesikringstilskud på Plantagevej 2b.

Du kan bestille tid på 75360188.

Vi kan også tilbyde dig behandling uden sygesikringstilskud i Vejen Idrætscenter på Petermindesvej 1.

Book tid her


Programmeret og hosted af nordicweb