Sundhed på jobbet

For enhver virksomhed er medarbejdernes sundhed og trivsel af stor betydning.

 • Sundhedstjek
 • Information og vejledning omkring ergonomi og forebyggelse
 • Behandlingsaftaler
 

Øget velvære og sundhed betyder større tilfredshed på arbejdspladsen. Positive medarbejdere er grundlaget for god arbejdsmoral og er en klar gevinst for virksomheden.

Og skulle der opstå behov for behandling, vil det betyde færre smerter og mindre sygefravær hos den enkelte medarbejder, hvis behandlingen iværksættes indenfor kort tid efter skadens opståen.

     

Sundhedstjek kan omfatte:

 

Ergonomi og forebyggelse kan omfatte:

 • Udarbejdeelse af sundhedsprofil for medarbejderne, som screenes for de mest almindelige livsstilssygdomme og vejledes i at forebygge disse.

Der kan f.eks måles og vurderes ud fra:

 • Blodryk - BMI - Fedtprocent - Kondital - Lungekapacitet
 
 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Arbejdspladsens indretning
 • Individuel ergonomisk tjek og vejledning i, hvordan arbejdsskader kan forebygges
 • Hvordan påvirkes medarbejderen af arbejdsbelastninger
 • Hvordan forholder medarbejderen sig til arbejdsbelastninger
 • Hvilken træning kan iværksættes
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Samarbejde, kommunikation og stress
   

 

Med en fast aftale med Fysiovejen kan virksomheden sikre sig en højt kvalificeret og professionel vejledning, behandling eller træning.

Når behandling iværksættes hurtigt efter at problemet er opstået, vil det betyde at sygemeldinger og længere fravær fra arbejdsmarkedet mindskes, og tilbagevendende skader i bevægeapparatet undgåes.

 
Klik på billedet
     

Økonomi

De økonomiske rammer aftales mellem Fysiovejen og den enkelte virksomhed alt afhængig af hvilke ønsker virksomheden og medarbejderne har.

FYSIODANMARK Vejen
Plantagevej 2B
6600 Vejen
75 36 01 88
info@fysiovejen.dk

Åbningstider
Mandag - Torsdag
Kl. 8.00 - 17.00
Fredag
Kl. 8.00 - 14.00
Telefontider
Mandag - Torsdag
Kl. 8.00 - 16.30
Fredag
Kl. 8.00 - 13.30
FYSIODANMARK Vejen

Plantagevej 2B
6600 Vejen
Tlf: 75 36 01 88
www.fysiovejen.dk
info@fysiovejen.dk
CVR-nr.: 28858523

Programmeret og hosted af nordicweb